Beč bez noćenja 30 eur

Beč bez noćenja 30 eur

Beč je glavni grad i ujedno jedna od saveznih država Austrije, sa 1.512.000 stanovnika, jedan je od najlepših gradova u Evropi. Nalazi se na raskršću putnih pravaca sever-jug, povezujući Baltik sa Jadranom, i zapad-istok, povezujući Zapadnu Evropu sa Balkanom. Grad dostiže svoj vrhunac krajem IX veka, kada sa 2.200.000 stanovnika predstavlja prvi južno-nemački grad, kulturno središte, rečnu luku, industrijski i trgovinski centar povezan sa češkim, mađarskim i južnoslovenskim zemljama.  Centar Beča je čuveni Ring, deo grada koji je svoj urbanistički izgled dobio za vreme vladavine cara Franje Josifa. Njegova ideja je bila da se jednim bulevarom odvoji centar grada, ili Innere Stadt sa svojim palatama, pozorištima i radnjama od perifernih delova. Ring je samo jedna od 23 oblasti, koliko ih Beč ima. Užem Beču pripada 9 oblasti, a ostale obuhvataju i predgrađa.

B E Č

 bez noćenja

27.12.-29.12.2019.
17.01.-19.01.2020.
14.02.-16.02.2020.
06.03.-08.03.2020.
03.04.-05.04.2020.

Plan putovanja:
1. Dan – Beograd-Novi Sad
Polazak iz Beograda autobusom oko 22:00 časa sa parkinga kod Sava Centra. Vožnja kroz Mađarsku i Austriju do Beča.
2. Dan – Beč
Dolazak u Beč u jutarnjim časovima. Slobodno vreme za šetnju, šoping… Fakultativni obilazak Beča u pratnji vodiča. Obilazak zgrade državne Opere, zgrade Parlamenta, Trga Marije Terezije, zgrade Burgteatra, zgrade dvorca Hofburg, zatim centrom grada do glavne ulice Kertner strasse i katedrale Stephansdom. Slobodno vreme u gradu ili obilazak Šenbruna. Povratak iz Beča za Beograd  oko 18 časova.
3. Dan – Novi Sad-Beograd
Dolazak na mesto polaska posle ponoći, u ranim jutarnjim časovima.
 

Cena aranžmana:  30 evra

DOPLATA ZA POLAZAK IZ SUBOTICE: 500 DIN/OSOBA
 
U cenu aranžmana su uračunati:
  • prevoz turističkim autobusom 16 do 90 sedišta na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema)
  • usluge turističkog pratioca grupe tokom putovanja
  • usluge agencije
U cenu aranžmana nisu uračunati:
  • međunarodno osiguranje 240,00 din.
  • individualni troškovi
  • fakultativni obilasci: obilazak grada uz pratnju vodiča 5 eura, dvorac Šembrun sa ulaznicom 25 evra.
Uslovi plaćanja:
• Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kurs NBS.

Mogući načini plaćanja :

• prilikom rezervacije

FAKULTATIVNI IZLETI: Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…

Minimum za realizaciju putovanja je 65 putnika.

Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 30 osoba.
Napomena: U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja.  Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Rok za prijavu: do popune slobodnih mesta, broj mesta ograničen.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Lavli travel, licencaOTP10/2013

Cenovnik br.1 od  28.08.2019.god.
IE-1/28082019

 

No Comments

Post A Comment