PEČUJ – MANASTIR GRABOVAC

PEČUJ – MANASTIR GRABOVAC

MANASTIR GRABOVAC I PEČUJ
Polazak u dogovoreno vreme iz Kule , Sombora, Bečeja , Subotice… Direktna vožnja do manastira Grabovac sa usputnim pauzama po potrebi. Ovo je jedan od dva manastira koji postoje u Mađarskoj.Manastir potiče iz 1585 godine i posvećen je Arhangelu Mihajlu. Ikonostas grabovačke crkve je visokog, poznobaroknog oblika, mramoriran zelenom bojom, a svi duborezni ukrasi su pozlaćeni. Nakon okrepljenja u manastiru nastavak putovanja u Pečuj. Nakon dolaska u grad pešački obilazak grada uz pratnju vodiča: Glavni trg, – na trgu se nalazi Gazi Kasim džamija, jedan od simbola Pečuja, zatim statua Sibinjanin Janka na konju, statua Trojice, bunar Zsolnay ,Gradska kuća, muzej Janusa Panoniusa, crkva Sveti Bertalan., Katedrala, Magashaz – najviša zgrada u Pečuju, ali i u Mađarskoj. Sagrađena je 1976. godine, kao stambena zgrada, ali je i dan danas nenaseljena (zbog greške koje su opasne za život), pa je samim tim najviši objekat van upotrebe u centralnoj Evropi. Magashaz je visok 84 m i ima 25 spratova, Cella Septichora, kapela sa sedam horova i apsida, izgrađena je krajem 4. veka i najpoznatija je kasnoantička/ranohrišćanska nekropola, zatim turističa atrakcija Ljubavne brave. Slobodno vreme u gradu ili odlazak u tržni centar ARKAD radi kupovine. Ovde se nalaze brojne radnje sa poznatim robnim markama. U 17:00 polazak kući. Direktna vožnja sa usptnom pauzom za obavljanje graničnih formalnosti. Dolazak kući u kasnim večernjim časovima.
Napomena: Vremena polaska i povratka su informativnog karaktera i organizator zadržava pravo korekcije istog.
CENA ARANŽMANA: 2950,00rsd iz Kule,Vrbasa, Srbobran
2850,00rsd iz Bečej, Sombor, Senta, Ada
2500,00rsd iz Subotica, Kanjiža
TERMIN PUTOVANJA: 28,05,2022, CENA OBUHVATA: * prevoz udobnim turističkim autobusom ili minibusom  Troškove organizacije i vođastva puta  pratilac grupe CENA NE OBUHVATA: * ulaznice u objekte, muzeje * * Individualne troškove minimalan broj plativih putnika: 40 Način plaćanja: do polaska Izlet ne podleže garancji koju poseduje TA TITELPREVOZ doo Kula PREMA TRENUTNOJ EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI ZA ULAZAK U MAĐARSKU NE TREBA NIKAKAV POSEBAN DOKUMENT.
Titelprevoz doo Kula poseduje Polisu osiguranja od insolventnosti Triglav osigurnja br. 470000049766 од 15,10,2021, која važi do 30,09,2022. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja prilikom nastanka osiguranog slučaja, odnosno u roku od 14 dana kod Triglav osiguranja ado Begrad, broj telefona: +381 11 3122420,e-mail: office@triglav.rs, pisanim putem ili telegramom na adresu Beograd, Milutina Milankovića 7a.
Uz ovaj program Važe Opšti uslovi putovanja „TITELPREVOZ“ doo, licenca OTP 171/2021 od 17,11,2021, godine, Kula, Zanatski centar 2, PIB: 105967137, matični broj: 20499915, e-mail: titelprevoz@gmail.com, tel-fax: 025/725-059, 0606454601 Bulatović Marta cenovnik br 12 od 20,03,2022,
SREĆAN PUT I UDOBNO PUTOVANJE!!!

No Comments

Post A Comment