Prag – 3 noćenja 2023

 

PRAG
14.02./19.02.2023.
Autobusom – 6 dana/3 noćenja

Pođite sa nama u PRAG, glavni i najveći grad Češke Republike. Osnovan je u IX veku na sedam brežuljaka sa obe strane reke Vltave i još od srednjeg veka se smatra jednim od najlepših evropskih gradova. “Grad stotinu tornjeva”, “Zlatni grad”, samo su neki od naziva kojima se opisuje Prag. Njegova 600 godina stara arhitektura ostala je sačuvana uprkos ratovima, a od 1992. godine istorijski centar grada proglašen je svetskom kulturnom baštinom i pod zaštitom je UNESCO-a.

PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan (14.02.2023.): SOMBOR. Polazak iz Sombora u 20:00 sati sa parkinga kod Sokolskog doma. Noćna vožnja preko Subotice, kroz Mađarsku, Slovačku i Češku uz pauze zbog odmora i graničnih formalnosti.
2. dan (15.02.2023.): PRAG. Dolazak u Prag u ranim prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada sa vodičem: Hradčani – praški dvorac sa manastirom Strahov, katedrala Sv. Vita, bazilika Sv. Đorđa, novi i stari kraljev dvorac, Loreto, Zlatna ulica, Mala strana, Karlov most, crkva od Tina, Starogradski trg sa čuvenim astronomskim satom Orloj i Vaclavski trg. Smeštaj u hotel. Slobodno popodne za individualne aktivnosti. Noćenje.
3. dan (16.02.2023.): PRAG-KARLOVE VARI-PRAG. Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativno: odlazak na izlet u Karlove Vari, jednu od najlepših banja Evrope. Povratak u Prag. Fakultativno: odlazak u pivnicu u večernjim satima. Noćenje.
4. dan (17.02.2023.): PRAG-DREZDEN-PRAG. Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativno: odlazak u Drezden, koji nazivaju i Firencom na Elbi. Polazak na razgledanje grada: opera Zemper, Palata Cvinger, Bogorodičina crkva, Dvorska crkva, Rezidencijalna palata, palata Tašenberg, deo nekadašnih gradskih zidina, Avgustov most. Kraće slobodno vreme. Povratak u Prag u večernjim satima. Noćenje.
5. dan (18.02.2023.): PRAG. Doručak. Fakultativno: vožnja brodom po Vltavi. Slobodno vreme. Polazak za Sombor u večernjim satima. Noćna vožnja uz kraće pauze radi odmora i graničnih formalnosti.
6. dan (19.02.2023.): SOMBOR. Dolazak u Sombor u jutarnjim satima.

 

CENA ARANŽMANA: 139 eura

 

ARANŽMAN OBUHVATA:
*prevoz autobusom (klima, audio i video oprema) na relaciji prema programu;
*smeštaj u Pragu u hotelu sa 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom (samoposluživanje) u 1/2 i 1/2+1 sobama;
*razgledanje prema programu, usluge vodiča i troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
*troškove međunarodnog putnog osiguranja Generali (sa osiguranom sumom 30000 eura i uključenim pokrićem za Covid-19) za osobe starosti do 18 god. – 600,00 dinara, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. – 850,00 dinara (putno osiguranje je obavezno za ulazak na teritoriju zemalja EU, jer putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih);
*gradsku komunalnu taksu za Prag, za hotel 3* – 2 eura po osobi po noćenju (plaća se na recepciji hotela);
*fakultativne izlete;
*individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

NAČIN PLAĆANJA: Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Akontacija 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pred polazak ili 30% prilikom rezervacije, a ostatak na mesečne rate-čekovima građana do 20.04.2023.

POPUSTI I DOPLATE: doplata za 1/1 sobu je 60 eura (isključivo na upit).

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA: (minimum za realizaciju izleta je 30 putnika): Karlove Vari – 25 eura; Pivnica (večera/meni 3 jela) – 25 eura; Poseta Drezdenu – 35 eura; Vožnja brodom po Vltavi – 15 eura.

SMEŠTAJ je organizovan u nekom od navedenih hotela ili sličnom:

Hotel Ilf 3* se nalazi na oko 10-ak minuta vožnje gradskim prevozom do centra grada. Metro stanica Budejovicka je na 100 metara udaljenosti od hotela. Sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem opremljene TWC-om, TV-om, telefonom. Gostima hotela su na raspolaganju restoran i recepcija. Doručak je na bazi samoposluživanja. Web adresa: https://www.hotel-ilf.cz

Hotel Olympik Tristar 3* se nalazi u rezidencijalnoj četvrti Praga. Udaljen je 200 metara od stanice metroa Invalidovna, na liniji B. Smešten je na 4 stanice vožnje metroom od starog gradskog jezgra Praga. Stanica tramvaja br. 24 i 8 nalazi se na 300 metara od hotela. Sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem opremljene TWC-om, TV-om, telefonom. Gostima hotela su na raspolaganju restoran i recepcija. Doručak je na bazi samoposluživanja. Web adresa: https://www.olympik.cz/en/tristar

NAPOMENE: U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka. Hotel iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije Češke Republike. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, gužve u gradu i na lokalitetima…). Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući u vidu specifičnost situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Mole se putnici da vode računa o svojim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja zadržava pravo promene redosleda izvođenja programa usled objektivnih okolnosti. Raspored sedenja u autobusu se određuje po datumu prijave. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije “Euro-line Pekez”. Aranžman je rađen na bazi minimum 60 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Kontakt za reklamacije je 069/1053010. Cenovnik br. 1 od 07.12.2022. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “Euro-line Pekez” usaglašeni sa standardima YUTA.