TREBINJE – MOSTAR – SARAJEVO – DUBROVNIK

TREBINJE – MOSTAR – SARAJEVO – DUBROVNIK

TREBINJE
sa oblaskom
DUBROVNIK
A, MOSTAR A I SARAJEVA
PROGRAM
PUTOVANJA
1 dan 22,09,2022
Polazak iz
Kule, Subotice, Kanjiže, Ade, Bečeja u večernjim časovima ……. Noćna vožnja sa usputnom pauzom
radi predaha
2 dan 23, 09,2022
Dolazak na izletište Crkvine u jutarnjim časovima
. Ovde se nalazi Hercegovačka Gračanica koja je verna
kopija manastira Gračnica sa Kosova. Ovde je sahranjen Jovan Dučić. Prelp pogled na Trebinje, planinu
Leotar i teku Trebšnjicu ćemo upotpuni sa kaficom. Nakon toga nastavak putovanja prema Trebinju. Sme štaj
u hotelu u 1/2, 1/3 i 1/3. U dogovoru sa grupom odlazak u pešačko razgledanje grada u pratnji lokalnog
vodiča ( obilazimo unutrašnjost starih zidina sa trgovima, Trg Pesnika gde se nalaze platani stari preko
100godina, tu su i brojni pokloni Jovana Dučića (Jelena Anžujska, Njegoševa bista, lavovi na u lazu ……). Nakon
obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti. U 16:00h polazk iz hotela d manastira Tvrdođ iz XVI
veka, mesto gde se zamonašio Sv. Vasilije Ostroški. U sklopu manastira je vins ki podrum. Slobodno vreme.
Povratak u hotel. Noćenje.
3 dan 24,09,2022
Doručak.
U prepodnevnim časovima fakultativni odlazak u Dubrovnik. K o ne želi može da ostane u Trebinje
individualno istražuje lepote ovg hercegovačnkog gradića. Dolazak u Dubrovnik i obilazak nekih od
znamenitosti grada (Stradun, gradski trg Pojana Luža, Orlandov stub, luka, palata Sponza, crkva Svetog
Vlaha, zvonik, Onofrijeva česma, kule Revelin i Mulo). U poslep odnevnim časovima povratak u Tr ebinje .
Slobodno poslepodne. Noćenje.
4 dan 25,09,2022
Doručak Napuštanje hotela U 9 :00h polazak za Mostar. Slobodno vreme za šetnju, obilaza k čuvenog
Mostarskog mosta. U 1 3 :00h polazak iz Mostara ka Sarajevu. U Sarajevu obilazak Baščaršije , mogućnost
uživanja u ćevapima, šampitama, tufahijama, urmašicama …….U 1 7 :00h nastavak putovanja prema
Srbiji.Dolazak na mesto odredišta u kasnim noćnim satima.
CENA 122 e Subotica, Kanjiža
115 e Senta, Bečej, Ada
110e Kula, Novi Sad
Termin: 2 2,09 25,09
NAČIN PLAĆANJA
NAČIN PLAĆANJA:: u ratama do polaskau ratama do polaska
MINIMALNI BROJ PUTN
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU PROGRAMA JE IKA ZA REALIZACIJU PROGRAMA JE 4400..
ROK ODJAVE PUTOVANJA
ROK ODJAVE PUTOVANJA: TRI DANA PRE POČETKA PUTOVANJA: TRI DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
Cena obuhvata:
Cena obuhvata:
– troškove prevozatroškove prevoza
– ttroškove organizacijeroškove organizacije
– troškove pratioca grupetroškove pratioca grupe
– troškove smeštaja na bazi dva noćenja troškove smeštaja na bazi dva noćenja sa doručkomsa doručkom
– troškove lokalnog vodiča u Trebinjutroškove lokalnog vodiča u Trebinju
– izlet do manastira Tvrdošizlet do manastira Tvrdoš
Cena ne obuhvata:
Cena ne obuhvata:
– individualne troškovaindividualne troškova
– izlet za Dubrovnikizlet za Dubrovnik– 15e minimum 25 osoba15e minimum 25 osoba
Napomena:
Agencija ne snosi nikakvu odgovornost za informacije date usmenim putem. Po trenunoj epidemiološkoj situaciji za ulazak u Bih nisu potrebne nikakve potvrde za građane sa državljanstvom RepublikeSrbije. Potrebna dokumenta za ulazak za puneletne građane je lična ili pasoš R.Srbije, za decu je neophodan pasoš. Za građane koji putuju sa dokumentima EU obavezno proveriti šta je neophodno za ulazak i boravak u BiH.
 Trenutno za ulazak u Rhrvatsku je neophadan digitalni sertifikat ( 270 dana od druge doze, ili 360 dana od buster doze važi) ili može da se odradi brzi antigenski u Trebinju – 10e za one koji idu na fakultativni izlet u Dubrovnik
MINIMALAN BROJ PRIJAVLJENIH ZA IZLET U DUBROVNIK JE 25, prijave prilikom rezervacije aranžmana, a plaćanje na licu mesta.
Telefon za reklamacije je 025725-059 ili 0606454601.
Titelprevoz doo Kula poseduje Polisu osiguranja od insolventnosti Triglav osigurnja br. 470000049766 од 15,10,2021, која važi do 30,09,2022. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja prilikom nastanka osiguranog slučaja, odnosno u roku od 14 dana kod Triglav osiguranja ado Begrad, broj telefona: +381 11 3122420,e-mail: office@triglav.rs, pisanim putem ili telegramom na adresu Beograd, Milutina Milankovića 7a.
Uz ovaj program Važe Opšti uslovi putovanja „TITELPREVOZ“ doo, licenca OTP 171/2021 od 17,11,2021, godine, Kula, Zanatski centar 2, PIB: 105967137, matični broj: 20499915, e-mail: titelprevoz@gmail.com, tel-fax: 025/725-059, 0606454601 Bulatović Marta
Program br. 21 od 04,04,2022,
SREĆAN PUT I UDOBNO PUTOVANJE!!!

No Comments

Post A Comment