Koncert Bečke Filharmonije

 

Koncert Bečke filharmonije u palati Šenbrun

07/09.06.2024.

 

Glavni grad Austrije, BEČ-„GRAD MUZIKE”, je grad lepršavih valcera, stvaralaštva Mocarta, Betovena, Hajdna, Štrausa… Krase ga mnogobrojne fascinantne građevine kao što su dvorac Šenbrun (nekada korišćen kao letnja rezidencija dinastije Habzburg, sagrađen kao rival Versaju), Hofburg, palate Belvedere i Švarcenberg… Probajte bečku šniclu, zasladite se Saher tortom, uživajte u šetnji, koncertu, razgledanju i šopingu u jednom od najlepših evropskih gradova!

 

PROGRAM PUTOVANJA

1.dan (petak, 07.06.2024.): Polazak iz Novog Sada oko 03:00 sata ujutro (OMV pumpa u Partizanskoj ulici). Vožnja preko Vrbasa, Kule, Crvenke, Sivca, Kljajićeva, Sombora, Bajmoka, Subotice i Mađarske uz planirane pauze i formalnosti na graničnim prelazima. Dolazak u Beč, oko podne, panoramsko i pešačko razgledanje grada u pratnji vodiča: Ring sa znamenitostima, Trg Marije Terezije, Parlament, Rathaus park sa Gradskom kućom, Univerzitet, Gradska opera, Geteov spomenik. Nastavak pešačkog razgledanja grada koje obuhvata obilazak centralne pešačke zone Beča: Hofburg (Carska palata), poznata ulica Graben, gradski trg „Stephans platz” sa monumentalnom katedralom „Stephansdom”, Albertina, Hotel Saher… Smeštaj u hotel oko 16:00 sati. Odmor. U 18:30 časova odlazak na koncert Bečke filharmonije koji će se održati u vrtu palate Šenbrun od 20:30 do 22:00 sati. Nakon koncerta povratak u hotel. Noćenje.

2.dan (subota, 08.06.2024.): Doručak. Napuštanje hotela u 09:00 sati. Slobodno vreme u centru za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak u Schönbrunn – veličanstvenu letnju rezidenciju austrijskih vladara (obavezna rezervacija prilikom prijave). Povratak u grad. Slobodno vreme. Planiran polazak za Srbiju oko 18:00 sati. Vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

3.dan (nedelja, 09.06.2024.): Dolazak na mesto polaska u ranim jutarnjim satima. Kraj programa.

 

CENA ARANŽMANA:

POLAZAK: NOVI SAD (minimalan broj putnika 10)

CENA: 129 eura / 124 eura (deca do 12 godina)

 

POLAZAK: VRBAS, KULA, CRVENKA, SIVAC I KLJAJIĆEVO (minimalan broj putnika 10)

CENA: 124 eura / 119 (deca do 12 godina)

 

POLAZAK: SOMBOR I SUBOTICA

CENA: 119 eura / 114 eura (deca do 12 godina)

 

U CENU JE UKLJUČENO:

– prevoz autobusom (klima, audio i video oprema) na relaciji prema programu;

– 1 noćenje sa doručkom (samoposluživanje) u 1/2 i 1/2+1 sobama u Arion City hotel 4* ili sličnom;

– razgledanje prema programu, usluge vodiča i troškovi organizacije putovanja.

 

U CENU NIJE UKLJUČENO:

– fakultativni izleti: Schönbrunn = 40 eura (minimalan broj putnika 30), u cenu je uključen obilazak dvorca (GRAND TURA) u pratnji kustosa – vodiča sa slušalicama i prevoz, obavezna rezervacija prilikom prijave;

– troškovi međunarodnog putnog osiguranja Generali sa osiguranom sumom do 30000 EUR, za osobe starosti do 18 god.- 300,00 dinara, za osobe starosti od 18 god. do 70 god.- 450,00 dinara. Putno osiguranje je obavezno za ulazak na teritoriju zemalja EU, jer putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih;

– individualni troškovi i ostali nepomenuti troškovi.

 

NAČIN PLAĆANJA: Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
* 50 eura prilikom rezervacije gotovinski, ostatak najkasnije do 10 dana pre polaska.
* 50 eura prilikom rezervacije gotovinski, ostatak na mesečne rate bez kamate, čekovima, zaključno sa 20.08.2024.

 

Doplata za 1/1 sobu: 50 eura (isključivo na upit).

 

SMEŠTAJ: Arion City hotel 4* (ili sličan) se nalazi u rekreativnoj oblasti Vinerberg, u zelenilom bogatom južnom delu Beča na oko 6 km od centra grada, povezan sa centrom gradskim prevozom – autobuska stanica je udaljena oko 100 metara. Hotel ima restoran, aperitiv bar, parking. Svaka soba ima kupatilo (TWC), TV, mini bar, telefon. Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit). Doručak se služi po principu samoposluživanja. Adresa: Hintschiggasse 1, A-1100 Wien. Web sajt: https://arion-cityhotel.com/en/hotel/

NAPOMENE: Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Preporuka je da putnici poseduju masku u toku putovanja. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući u vidu specifičnost situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Mole se putnici da vode računa o svojim  ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Organizator putovanja zadržava pravo izmene  redosleda u programu usled objektivnih okolnosti. Raspored sedenja u autobusu se određuje po datumu prijave. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije “Euro-line Pekez”. Aranžman je rađen na bazi minimum 65 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, promena cena goriva i taksi, nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Kontakt za reklamacije je 069/1053010. Cenovnik br. 1 od 12.01.2024. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “Euro-line Pekez” usaglašeni sa standardima YUTA.