Koncert Bečke Filharmonije

 

Koncert Bečke filharmonije u palati Šenbrun
08.06. – 10.06.2023.

 

Glavni grad Austrije, BEČ-„GRAD MUZIKE”, je grad lepršavih valcera, stvaralaštva Mocarta, Betovena, Hajdna, Štrausa… Krase ga mnogobrojne fascinantne građevine kao što su dvorac Šenbrun (nekada korišćen kao letnja rezidencija dinastije Habzburg, sagrađen kao rival Versaju), Hofburg, palate Belvedere i Švarcenberg… Probajte bečku šniclu, zasladite se Saher tortom, uživajte u šetnji, koncertu, razgledanju i šopingu u jednom od najlepših evropskih gradova!

 

PROGRAM PUTOVANJA 1.dan (četvrtak, 08.06.2023.): Polazak iz Sombora u 01:00 sati (parking ispred Sokolskog doma). Vožnja preko Bajmoka, Subotice i Mađarske uz planirane pauze i formalnosti na granicama. Dolazak u Beč u jutarnjim satima, panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča: Ring sa znamenitostima, Trg Marije Terezije, Parlament, Rathaus park sa Gradskom kućom, Univerzitet, Gradska opera, Geteov spomenik. Nastavak pešačkog razgledanja grada koje obuhvata obilazak centralne pešačke zone Beča: Hofburg (Carska palata), poznata ulica Graben, gradski trg „Stephans platz“ sa monumentalnom katedralom „Stephansdom“, Albertina, Hotel Saher… Smeštaj u hotel oko 16:00 sati. Odmor. U 18:30 časova odlazak na koncert Bečke filharmonije koji će se održati u vrtu palate Šenbrun. Nakon koncerta povratak u hotel. Noćenje.

2.dan (petak, 09.06.2023.): Napuštanje hotela u 09:00 časova. Slobodno vreme u centru za individualne aktivnosti ili fakultativno: poseta tržnom centru “SCS”. Planiran polazak za Srbiju oko 18:00 sati. Vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

3.dan (subota, 10.06.2023.): Dolazak na mesto polaska u ranim jutarnjim satima. Kraj programa.

 

CENA ARANŽMANA:  95 eura

 

NAČIN PLAĆANJA: Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
* 35 eura prilikom rezervacije gotovinski, ostatak najkasnije 10 dana pre polaska.
* 35 eura prilikom rezervacije gotovinski, ostatak na mesečne rate bez kamate, čekovima, zaključno sa 20.08.2023.

 

U CENU JE UKLJUČENO: prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr.) na relaciji prema programu putovanja; usluge vodiča/pratioca za vreme trajanja aranžmana i razgledanje Beča; odlazak na koncert u Šenbrunu; troškovi organizacije putovanja.

 

U CENU NIJE UKLJUČENO: Fakultativa: odlazak do tržnog centra “SCS” – 10 eura: međunarodno putno osiguranje Generali (osigurana suma 30000 eura sa Covid-19 pokrićem) za osobe starosti do 18 god. 300,00 dinara, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. 450,00 dinara; individualni troškovi i ostalo nepomenuto.

 

NAPOMENE: Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Preporuka je da putnici poseduju masku u toku putovanja. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući u vidu specifičnost situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Mole se putnici da vode računa o svojim  ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Organizator putovanja zadržava pravo izmene  redosleda u programu usled objektivnih okolnosti. Raspored sedenja u autobusu se određuje po datumu prijave. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije “Euro-line Pekez”. Aranžman je rađen na bazi minimum 65 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Kontakt za reklamacije je 069/1053010. Cenovnik br. 1 od 17.02.2023. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “Euro-line Pekez” usaglašeni sa standardima YUTA.