Ribarska Banja

 

Ribarska Banja je naseljeno mesto grada Kruševca u Rasinskom okrugu. Nalazi se na obroncima Velikog Jastrepca, udaljena je: od Kruševca 35km, od Niša 72km i od Beograda 220km. Poznata je od davnina po čistom vazduhu i lekovitim termalnim izvorima. U banji se nalazi savremena „Specijalna bolnica“ za lečenje i rehabilitaciju bolesnika. Ribarska Banja danas važi kao centar od velikog poverenja za rehabilitaciju pacijenata sa koštanim oboljenjima, problemima i povredama. Pored svoje primarne medicinske svrhe, Ribarska Banja Vam pruža velike mogudnosti za porodični odmor, opuštanje, sport i rekreaciju. U Ribarskoj Banji imate na rasplaganju 6 mineralnih izvora lekovite vode od 38 do 42°C, pa se ubrajaju u homeoterme i hipoterme. Lekovita voda Ribarske Banje, predstavlja predmet interesovanja kroz istoriju još od 19. veka, kada je i dokazana njena lekovitost. Potencijal Ribarske Banje je primetio i Kralj Petar I Karđorđević koji je i svečano otvorio Ribarsku Banju 1904. godine. U čast Kralju, u Ribasrkoj Banji je podignut bronzani spomenik u prirodnoj veličini.

Medicinske indikacije
Oboljenja lokomotornog aparata, reumatizam i neurološka oboljenja.

CENOVNIK MOŽETE POGLEDATI OVDE: Ribarska Banja – Omniturs

 

Uz objavljeni program putovanja važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNI S PLUS i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglaseni sa YUTA stardadima i elementima koje regulise Zakon o turizmu.