Pečuj – Manastir Grabovac

 

MANASTIR GRABOVAC I PEČUJ

Polazak u dogovoreno vreme iz  Kule ,Bečeja , Subotice… Direktna vožnja do manastira Grabovac sa usputnim pauzama po potrebi. Ovo je jedan od dva manastira koji postoje u Mađarskoj.Manastir potiče iz 1585 godine i posvećen je Arhangelu Mihajlu. Ikonostas grabovačke crkve je visokog, poznobaroknog oblika, mramoriran zelenom bojom, a svi duborezni ukrasi su pozlaćeni. Nakon okrepljenja u manastiru nastavak putovanja u Pečuj.

Nakon dolaska u grad pešački obilazak grada uz pratnju vodiča: Glavni trg, – na trgu se nalazi Gazi Kasim džamija, jedan od simbola Pečuja, zatim statua Sibinjanin Janka na konju, statua Trojice, bunar Zsolnay ,Gradska kuća, muzej Janusa Panoniusa, crkva Sveti Bertalan., Katedrala, Magashaz – najviša zgrada u Pečuju, ali i u Mađarskoj. Sagrađena je 1976. godine, kao stambena zgrada, ali je i dan danas nenaseljena (zbog greške koje su opasne za život), pa je samim tim najviši objekat van upotrebe u centralnoj Evropi. Magashaz je visok 84 m i ima 25 spratova, Cella Septichora, kapela sa sedam horova i apsida, izgrađena je krajem 4. veka i najpoznatija je kasnoantička/ranohrišćanska nekropola, zatim turističa atrakcija Ljubavne brave. Slobodno vreme u gradu ili odlazak u tržni centar ARKAD radi kupovine. Ovde se nalaze brojne radnje sa poznatim robnim markama. U 17:00 polazak kući. Direktna vožnja sa usptnom pauzom za obavljanje graničnih formalnosti. Dolazak kući u kasnim večernjim časovima.

Napomena: Vremena polaska i povratka su informativnog karaktera i organizator zadržava pravo korekcije istog.

 

CENA ARANŽMANA: 3200,00rsd iz Kule,Vrbasa, Srbobran

                                    3100,00rsd iz Bečej

                                    3000,00rsd iz Subotica, Kanjiža (min4putnika)

TERMIN PUTOVANJA: 18.06.2023.

 

CENA OBUHVATA: * prevoz udobnim turističkim autobusom ili minibusom

  • Troškove organizacije i vođastva puta
  • pratilac grupe

 

CENA NE OBUHVATA:  * ulaznice u objekte, muzeje, Individualne troškove

minimalan broj plativih putnika: 40

Način plaćanja: do polaska

 

Izlet ne podleže garanciji koju poseduje TA TITELPREVOZ doo Kula