Međugorje – Hodočašće 4 dana

 

HODOČAŠĆE – MEĐUGORJE

4 dana

 

PROGRAM PUTOVANJA :

 

1 dan   

Polazak iz Kule, Subotice, Kanjiže, Ade, Bečeja…. Noćna vožnja sa usputnom pauzom radi predaha.

 2 dan 

Dolazak u Međugorje, u ranim jutarnjim časovima. Smeštaj u privatnom pansionu, koji se nalazi  oko 300 – 500m od centra U ovoj maloj hercegovačkoj opštini se život u potpunosti promenio 1981. godine kada se Blažena Devica Marija ukazala  deci( bilo ih je šestoro). Narednih je godina Međugorje postalo jedno od najvećih svetskih marijanskih svetilišta, koje posećuju hodočasnici sa svih kontinenata. Ujutro nakon doručka odlazak na Brdo Ukazanja, mesto prvih Gospinih ukazanja, nekoliko stotina metara iznad bijakovićkog zaseoka Podbrdo. Susret sa Brdom ukazanja za hodočasnike je susret s Gospom kroz ličnu molitvu i molitvu krunice. U podnožju Brda ukazanja nalazi se Plavi krst, postavljen 1985. godine. Na tom se mestu od 1982. redovno sastaje molitvena skupina Ivana vidovitog. Nakon obilaska slobodno vreme do mise radi razgledanja Međugorja. Nakon mise, povratak u pansion.  Noćenje.

3 dan

U prepodnevnim časovima odlazak do Križevca, koji za hodočasnike znači poziv da susretnu Isusa u njegovoj Muci i otkriju njegovu ljubav. Na kraju Križnog puta podignut je 8,56 m visok armiranobetonski krst na kojem stoji: «Isusu Kristu, Otkupitelju ljudskog roda, u znak svoje vere, ljubavi i nade, u spomen 1900. godišnjice Muke Isusove».Povratak u pansion. Slobodno poslepodne. Noćenje.

4 dan

Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U 9:00h polazak za Mostar. Slobodno vreme za šetnju, obilazak čuvenog Mostarskog mosta.  U 12:00h polazak iz Mostara ka Sarajevu. U Sarajevu obilazak Baščaršije.U 17:00h nastavak putovanja prema Srbiji.Dolazak na mesto odredišta   u kasnim noćnim satima.

 

CENA :  85 e –  Subotica, Kanjiža

              80e  –  Senta, Bečej, Ada

              75e – Kula, Novi Sad

 

Termin: 23.03. – 26.03.2023.

 

 

Cena obuhvata:

  • troškove prevoza
  • troškove organizacije
  • troškove pratioca grupe
  • troškove smeštaja na bazi dva noćenja u  privatnom smeštaju

Cena ne obuhvata:

  • individualne troškova
  • mogućnost doplate za doručak 4e, a za večeru 7e po danu, plaćanje na licu mesta

 

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja Agencije “Titelprevoz”d.o.o. ;broj licence

171/2021 kategorija A od 17.11.2021. godine, Kula, Zanatski centar 2, PIB: 105967137, matični

broj: 20499915, e-mail titelprevoz@gmail.com, tel-fax:025/725-059, polisa osiguranja turističkih agencija za slučaj insolventnosti  i odgovornosti za slučaj štete nanete putniku br:  30000030773 оd 30,09,2022. која koja važi do 01,10,2023.