Medjugorje 12.05-15.05.2022.

Medjugorje 12.05-15.05.2022.

PROGRAM PUTOVANJA :

  1 dan   

Polazak iz Kule, Subotice, Kanjiže, Ade, Bečeja…. Noćna vožnja sa usputnom pauzom radi predaha.

 2 dan  

Dolazak u Međugorje, u ranim jutarnjim časovima. Smeštaj u privatnom pansionu, koji se nalazi  oko 300 – 500m od centra U ovoj maloj hercegovačkoj opštini se život u potpunosti promenio 1981. godine kada se Blažena Devica Marija ukazala  deci( bilo ih je šestoro). Narednih je godina Međugorje postalo jedno od najvećih svetskih marijanskih svetilišta, koje posećuju hodočasnici sa svih kontinenata. Ujutro nakon doručka odlazak na Brdo Ukazanja, mesto prvih Gospinih ukazanja, nekoliko stotina metara iznad bijakovićkog zaseoka Podbrdo. Susret sa Brdom ukazanja za hodočasnike je susret s Gospom kroz ličnu molitvu i molitvu krunice. U podnožju Brda ukazanja nalazi se Plavi krst, postavljen 1985. godine. Na tom se mestu od 1982. redovno sastaje molitvena skupina Ivana vidovitog. Nakon obilaska slobodno vreme do mise radi razgledanja Međugorja. Nakon mise, povratak u pansion.  Noćenje.

3 dan

U prepodnevnim časovima odlazak do Križevca, koji za hodočasnike znači poziv da susretnu Isusa u njegovoj Muci i otkriju njegovu ljubav. Na kraju Križnog puta podignut je 8,56 m visok armiranobetonski krst na kojem stoji: «Isusu Kristu, Otkupitelju ljudskog roda, u znak svoje vere, ljubavi i nade, u spomen 1900. godišnjice Muke Isusove».Povratak u pansion. Slobodno poslepodne. Noćenje.

4 dan

          Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U 9:00h polazak za Mostar. Slobodno vreme za šetnju, obilazak čuvenog Mostarskog mosta.  U 12:00h polazak iz Mostara ka Sarajevu. U Sarajevu obilazak Baščaršije.U 17:00h nastavak putovanja prema Srbiji.Dolazak na mesto odredišta   u kasnim noćnim satima.

 

CENA : 75 e –  Subotica, Kanjiža

             70e  –  Senta, Bečej, Ada

             65e – Kula, Novi Sad

Termin: 12.05.-15.05.2022.

NAČIN PLAĆANJA:  do polaska

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU PROGRAMA JE 30.

ROK ODJAVE PUTOVANJA: TRI DANA PRE POČETKA  PUTOVANJA

Cena obuhvata:

  • troškove prevoza
  • troškove organizacije
  • troškove pratioca grupe
  • troškove smeštaja na bazi dva noćenja  u  privatnom smeštaju

Cena ne obuhvata:

  • individualne troškova
  • mogućnost doplate za doručak 4e, a za večeru 6e po danu, plaćanje na licu mesta

Napomena:

 Agencija ne snosi nikakvu odgovornost za informacije date usmenim putem. Po trenunoj epidemiološkoj situaciji za ulazak u Bih nisu potrebne nikakve potvrde za građane sa državljanstvom RepublikeSrbije. Potrebna dokumenta za ulazak za puneletne građane je lična ili pasoš R.Srbije, za decu je neophodan pasoš. Za građane koji putuju sa dokumentima EU  obavezno proveriti šta je neophodno za ulazak i boravak u BiH. Telefon za reklamacije je 025725-059 ili 0606454601. Titelprevoz doo Kula poseduje Polisu osiguranja od insolventnosti Triglav osigurnja br. 470000049766 од 15,10,2021, која važi do 30,09,2022. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja prilikom nastanka osiguranog slučaja, odnosno u roku od 14 dana kod Triglav osiguranja ado Begrad, broj telefona: +381 11 3122420,e-mail: office@triglav.rs, pisanim putem ili telegramom na adresu Beograd, Milutina Milankovića 7a.

Uz ovaj program Važe Opšti uslovi putovanja „TITELPREVOZ“ doo, licenca OTP 171/2021 od 17,11,2021, godine, Kula, Zanatski centar 2, PIB: 105967137, matični broj: 20499915,

 

No Comments

Post A Comment