Međugorje – Hodočašće 4 dana

 

HODOČAŠĆE – MEĐUGORJE

4 dana – 2 noćenja

 

PROGRAM PUTOVANJA :

 

1 dan

Polazak iz Kule, Subotice, Kanjiže, Ade, Bečeja…. Noćna vožnja sa usputnom pauzom radi predaha.

2 dan

Dolazak u Međugorje, u ranim jutarnjim časovima. Smeštaj u privatnom pansionu, koji se nalazi oko 300 –
500m od centra U ovoj maloj
hercegovačkoj opštini se život u potpunosti
promenio 1981. godine kada se Blažena
Devica Marija ukazala deci( bilo ih je
šestoro). Narednih je godina Međugorje
postalo jedno od najvećih svetskih
marijanskih svetilišta, koje posećuju
hodočasnici sa svih kontinenata. Ujutro
nakon doručka odlazak na Brdo Ukazanja, mesto prvih Gospinih ukazanja, nekoliko stotina metara iznad
bijakovićkog zaseoka Podbrdo. Susret sa Brdom ukazanja za hodočasnike je susret s Gospom kroz ličnu
molitvu i molitvu krunice. U podnožju Brda ukazanja nalazi se Plavi krst, postavljen 1985. godine. Na tom se
mestu od 1982. redovno sastaje molitvena skupina Ivana vidovitog. Nakon obilaska slobodno vreme do mise
radi razgledanja Međugorja. Nakon mise, povratak u pansion. Noćenje.

3 dan

U prepodnevnim časovima odlazak do Križevca, koji za hodočasnike znači
poziv da susretnu Isusa u njegovoj Muci i otkriju njegovu ljubav. Na kraju
Križnog puta podignut je 8,56 m visok armiranobetonski krst na kojem stoji:
«Isusu Kristu, Otkupitelju ljudskog roda, u znak svoje vere, ljubavi i nade, u
spomen 1900. godišnjice Muke Isusove».Povratak u pansion. Slobodno
poslepodne. Noćenje.

4 dan

Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U 9:00h polazak prema vodopadu Kravica. U Hercegovačkom
kršu na području grada Ljubuškog, nedaleko od Mostara nalazi se vodopad
Kravica, jedinstvena prirodna lepota koju je napravila reka Trebižat. Vodopad
visine 28 m i širine 120 metara stvara jedinstveni prirodni amfiteatar u kojem
možete uživati svim čulima.Slobodno vreme za šetnju, obilazak vodopada. Nakon
obilaska polazak ka Sarajevu. U Sarajevu obilazak Baščaršije.U 17:00h nastavak
putovanja prema Srbiji.Dolazak na mesto odredišta u kasnim noćnim satima.

 

CENA : 95 e – Subotica, Kanjiža
90e – Senta, Bečej, Ada
85e – Kula, Novi Sad
Termin: 11.04. – 14.04.2024.

 

NAČIN PLAĆANJA: do polaska
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU PROGRAMA JE 30.

ROK ODJAVE PUTOVANJA: TRI DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

Cena obuhvata:
– troškove prevoza
– troškove organizacije
– troškove pratioca grupe
– troškove smeštaja na bazi dva noćenja u privatnom smeštaju
Cena ne obuhvata:
– individualne troškova
– mogućnost doplate za doručak 4e, a za večeru 7e po danu,
plaćanje na licu mesta
– ulaznica za vodopad Kravica 10e (20km)
Уз овај програм важе општи услови путовања агенције „ТИТЕЛ ПРЕВОЗ“ доо; број лиценце ОТП
171/2021 од 17,11,2021. године, Кула, M.Tita 85, ПИБ: 105967137, матични број:20499915,е-маил:

titelprevoz@gmail.com , tel-fax:025/725-059, 060/6454601 Булатовић Марта

програм бр18 од 28.02.2024.

SREĆAN PUT I UDOBNO PUTOVANJE!!!