OHRID – SVETI NAUM – SKOPLJE

 

PROGRAM PUTOVANJA

1.Dan ( 12,04) SOMBOR – KULA – BEČEJ
Polazak iz Sombora u 20 h sa usputnim svraćanjem u Kulu i Bečej. Nastavak putovanja preko Niša i Skoplja sa
usputnim pauzama radi odmora. Noćna vožnja.
2. Dan(13,04 ) SVETI NAUM – OHRID
U ranim jutarnjim časovima, dolazak na čuvenu Stražu poznato po mekikama, pauza za doručak. Nastavak
puta prema manastiru Sveti Naum I obilazak manastira. Povratak u grad . Smeštaj u hotelu. Pauza za ručak I
kafu I obilazak grada Ohrid sa našim predstavnikom , čuveni grad po svojoj lepoti, crkvama , muzejima,
tvđavi, biserima, gastronomiji I dobrim vinima. Slobodno vreme. Svečana večera uz muziku u restoranu
“Biljanini izvori”. Noćenje.
3. Dan(14,04 ) OHRID – SKOPLJE
Kasni doručak. Napuštanje hotela i polazak prema Skoplju. Obilazak grada i slobodno vreme za ručak.
Polazak za Srbiju u popodnevnim satima (oko 15h). Dolazak na mesto polaska u večernjim časovima. Kraj
programa.

CENA ARANŽMANA: Sombor, Subotica 115e
Kula 110e
Bečej 105e
termin: 12.04 – 14.04.2024.

 

PROGRAM PUTOVANJA OBUHVATA:
prevoz autobusom na navedenoj relaciji
noćenje sa doručkom Smeštaj u 1/2 , 1/3 sobama,
sva rezgledanja prema programu
ARANŽMAN NE OBUHVATA
polise putnog osiguranja
svečanu večeru sa muzikom u restoranu Biljanini izvori sa tri menija posluženja- 17e prijave i uplata u
agencji
individualne troškove
Rok za prijavu: do popune mesta
U slučaju nedovoljnog broja prijvljenih, agencija zadžava pravo otkaza putovanja 4 dana pre polazak
Minimalan broj prijavljenih 45
Уз овај програм важе општи услови путо Уз овај програм важе општи услови путовања агенције
„ТИТЕЛ ПРЕВОЗ“ доо; број лиценце ОТП 171/2021 од 17,11,2021. године, Кула, M.Tita 85, ПИБ:
105967137, матични број:20499915,е-маил: titelprevoz@gmail.com , tel-fax:025/725-059, 060/6454601

Булатовић Марта
програм бр 15 од 26,02.2024,

SREĆAN PUT I UDOBNO PUTOVANJE!!!