OHRID – SVETI NAUM – SKOPLJE

 

PROGRAM PUTOVANJA

1.Dan ( 09.06) SOMBOR – KULA – BEČEJ

Polazak iz Sombora u 20 h sa usputnim svraćanjem u Kulu i Bečej. Nastavak putovanja preko Niša i Skoplja sa usputnim pauzama radi odmora. Noćna vožnja.

  1. Dan(10.06 ) SVETI NAUM – OHRID

U ranim jutarnjim časovima, dolazak na čuvenu Stražu poznato po mekikama, pauza za doručak. Nastavak puta prema manastiru  Sveti Naum I obilazak manastira. Povratak u grad . Smeštaj u hotelu. Pauza za ručak I kafu I obilazak grada Ohrid sa našim predstavnikom  , čuveni grad po svojoj lepoti, crkvama , muzejima, tvđavi, biserima, gastronomiji I dobrim vinima. Slobodno vreme. Svečana večera uz muziku u restoranu “Biljanini izvori”. Noćenje.

  1. Dan(11.06 ) OHRID – SKOPLJE
    Kasni doručak. Napuštanje hotela i polazak prema Skoplju. Obilazak grada i slobodno vreme za ručak. Polazak za Srbiju u popodnevnim satima (oko 15h). Dolazak na mesto polaska u večernjim časovima. Kraj programa.

 

CENA ARANŽMANA: 99 EUR

termin: 09.06 -11.06.2023. 

 

PROGRAM PUTOVANJA  OBUHVATA:

  • noćenje sa doručkom + SVEČANA VEČERA SA MUZIKOM U RESTORANU “BILJANINI IZVORI” i 2 domaća pića uz večeru
  • Smeštaj u 1/2 , 1/3 sobama,
  • sva rezgledanja prema programu

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA

  • polise putnog osiguranja
  • doplata za polazak iz Subotice 7e

 

Rok za prijavu: do popune mesta

U slučaju nedovoljnog broja prijvljenih, agencija zadžava pravo otkaza putovanja 4 dana pre polazak

Minimalan broj prijavljenih   45

 

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja Agencije “Titelprevoz”d.o.o. ;broj licence

171/2021 kategorija A od 17.11.2021. godine, Kula, Zanatski centar 2, PIB: 105967137, matični

broj: 20499915, e-mail titelprevoz@gmail.com, tel-fax:025/725-059, polisa osiguranja turističkih agencija za slučaj insolventnosti  i odgovornosti za slučaj štete nanete putniku br:  30000030773 оd 30,09,2022. која koja važi do 01,10,2023.