Resavska pećina – Manastir Manasija, Ravanica

 

Resavska pećina- vodopad VELIKI BUK- park maketa- Manasija- Ravanica

 

 

PROGRAM PUTOVANJA

Polazak iz Subotice, Kule u ranim jutarnjim časovima (iz okolnih mesta Senta, Sombor, Bečej u slučaju min 4 putnika organizuje se transfer).Direktna vožnja do Resavske pećine uz pauzu za jutarnju kafu.  Resavska pećina je višespratni speleloški objekat ukupne dužine ispitanih kanala od oko 400 metara i visinske razlike između ulaza i najnižeg dela pećine (Bobanova dvorana) oko 30 m. Dužina Resaske pećine iznosi 2.800 m, a nastala je erozivnim radom nekadašnjeg vodenog toka koji je bio razvijen u Divljačkovoj uvali pri višem stanju njegovog dna koji je ponirao na mestu današljeg pećinskog ulaza. Ona nema stalan niti povremeni vodeni tok a aktivnost prokapnih voda zavisi od padavina na površini terena.Svi delovi pećine, osim Ulazne dvorane, bogati su kristalnom kalcitnom ornametikom. Zastupljene su skoro sve vrste pećinskih ukrasa kitnjastih formi od masivnih stubova stalagmita i stalaktita do malih kadica sa perlama na pećinskom dnu. Pojedine grupe stalagnita ili kolonade dobile si posebno ime poput „Košnice“, „Deda i baba“, „Porodica Tarana“, i dr. Nakon obilaska pećine odlazak do kompleksa Lisine. Vodopad Veliki buk nalazi se u okviru spomenika prirode Lisine, u bliziniu Despotovca, zbog čega ga zovu još i vodopad Lisine.Veliki buk visok je oko 25 metara, a stvara ga rečica Vrelo čiji se izvor nalazi oko 350 metara uzvodno od vodopada.Sam prostor oko vodopada, kao i na celom području Lisina, veoma je uredjen, sve je jasno obeleženo i lako pristupačno. Takođe, pored vodopada se nalaze restorani. Nakon obilaska pauza za ručak. Nastavk putovanja do parka maketa koji se nalazi nadomak Despotovca. Na jednom mestu se mogu videti 20 najznačajnijih spomenika srpske srednjovekovne arhitekture u proporciji 1:17.Mogu se videti makete manastira Manasije, Ravanice, Gornjaka, Ljubostinje, Kalenića, Lazarice, Žiče, Studenice, Petrove crkve, Gradac, Gračanice, Bogorodice Ljeviške, Visokih Dečana, Velike Remete, Mileševe staće i Pećke patrijaršije, u parku se nalazi i maketa jednog ruskog manastira u znak zahvalnosti i saradnje sa Rusima.Ovaj jedinstveni park u Srbiji smešten izvan sadašnjeg vremena i prostora vraća nas precima, istoriji i budi u nama divljenje. Ovde se odmaraju oči i duša, a svet oko sebe vidimo iz neke druge perspektive. U kasnim poslepodnevnim časovima nastavak putovanja prema manastiru Manasija. Manastir je podigao despot Stefan Lazarević, poznat i kao Visoki Stefan, čije se mošti, po mišljenju nekih stručnjaka, nalaze u južnom delu crkve, ispod bele mermerne ploče. Gradnja je trajala između 1407. i 1418. godine. Odmah posle osnivanja, Manasija je postala kulturni centar despotovine. Njena „Resavska škola“ bila je prepisivačka radionica i bila je izvor pisanih dela i prevoda  Nakon obilaska nastavak putovanja do Ravanice. U manastirskoj crkvi posvećenoj Vaznesenju Hristovom danas se nalaze mošti kneza Lazara. Manastir Ravanica predstavlja zaštićeno nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od izuzetnog značaja. U kasnim popodnevnim časovima direktna vožnja do mesta polaska uz usputnu pauzu radi predaha.

 

CENA ARANŽMANA:      4950,00 iz Subotice, B.Topole

                                        4750,00 Bečej

                                        4500,00 Kula, Vrbas, Novi Sad

termin:    19.05.2024.

 

PROGRAM PUTOVANJA  OBUHVATA:

  • -prevoz autobusom na navedenoj relaciji
  • -ulaznice u Resavsku pećinu, vodopad Veliki buk, park minijatura
  • -troškove organizacije
  • -pratilac grupe tokom putovanja

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA

  • individualne troškove
  • priloge manastirima

 

Rok za prijavu: do popune mesta

U slučaju nedovoljnog broja prijvljenih, agencija zadžava pravo otkaza putovanja 4 dana pre polazak

Minimalan broj prijavljenih   45

 

Uz ovaj program Važe Opšti uslovi putovanja „TITELPREVOZ“ doo, licenca OTP 171/2021 od 17,11,2021,
godine, Kula, M.Tita 85, PIB: 105967137, matični broj: 20499915, e-mail: titelprevoz@gmail.com , tel-fax:

025/725-059, 0606454601 Bulatović Marta

cenovnik br13 od 08.02.2024.

SREĆAN PUT I UDOBNO PUTOVANJE!!!