Tara – Konak Sova

U CENU ARANŽMANA UKLJUČENO:
 Najam smeštajnih jedinica
 parking
 dvorište
U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO
• boravišna taksa – plaćanje na licu mesta
• ostali individualni i nepomenuti troškovi
USLOVI PLAĆANJA: plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan
uplate:
 gotovinom: prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 50% akontaciju, ostatak najkasnije 15
dana do pred put
 platnim karticama (Dina, Visa, Master, Maestro), isti uslovi kao za gotovinu
Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom garantovan je samo iznos
akontacije a ostatak je podložan promeni.
U slučaju promena i poremećaja na tržištu, organizator zadržava pravo na korekciju cene.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja Sani Trade & Tours doo Beograd, licenca kategorije A25, OTP BR 1 35 /20 20 od 01 .02.20 20. godine.