Budimpešta – Jednodnevni izlet

 

IZLOŽBA ORHIDEJA I BROMELIJA

BUDIMPEŠTA

 

Polazak u dogovoreno vreme iz Kule , Bečeja , Subotice… Direktna vožnja do Budimpešte sa
usputnim pauzama po potrebi. Dolazak u Budimpeštu u prepodnevnim časovima. Odlazak u
tvrđavu Vajdahunyad, gde se u Mađarskom poljoprivrednom muzeju održava sad već
tradicionalna prolećna izložba orhideja. Slobodno vreme za individualno razgledanje,
kupovinu i dobijanje saveta oko uzgoja. Nakon obilaska oko 13:30 panoramsko razgledanje
grada iz autobusa, (trga Heroja(spomenika koji ima stubove- sedam rodovskih kneževa- koji
je podignut na hiljadu godina od dolaska Mađara na ove prostore), Andrasi put gde se nalazi
opera, baletska škola, opereta, Lančani most, Budimska tvrđava, Citadela…Odlazak u tržni
centar Campona, mogućnost posete tropikarijumu. Pauza dva sata. Nakon toga. Oko 17:30
polazak kući. Dolazak na mesto polaska u kasnim večernjim časovima.
Napomena: Vremena polaska i povratka su informativnog karaktera i organizator zadržava
pravo korekcije istog.

CENA ARANŽMANA:

– 3900,00rsd iz Kule,Vrbasa /dete do 12 god. 3550,00rsd/
– 3700,00rsd iz Bečej, B.Topola, Senta, Ada /dete do 12god 3450,00rsd/
– 3400,00rsd iz Subotica, Kanjiža/dete do 12god 3150,00rsd/

TERMIN PUTOVANJA: 14.04.2024.

CENA OBUHVATA: * prevoz udobnim turističkim autobusom ili minibusom

Troškove organizacije i vođastva puta
pratilac grupe

CENA NE OBUHVATA:
* ulaznica za sajam, plaća se na licu mesta vodiču 2300ft( 6,5e)
* ulaznica u Tropikarijum 3800ft (11e)
* Individualne troškove
minimalan broj plativih putnika: 40
Način plaćanja: do polaska

Izlet ne podleže garancji koju poseduje TA TITELPREVOZ doo Kula
Uz ovaj program Važe Opšti uslovi putovanja „TITELPREVOZ“ doo, licenca OTP 171/2021 od 17,11,2021,
godine, Kula, M.Tita 85, PIB: 105967137, matični broj: 20499915, e-mail: titelprevoz@gmail.com , tel-fax:

025/725-059, 0606454601 Bulatović Marta
cenovnik br __9_____od 31.01.2024.