Beč – 25.03.2023.

 

GLAVNI GRAD AUSTRIJE, BEČ-„GRAD MUZIKE”JE GRAD LEPRŠAVIH VALCERA, STVARALAŠTVA MOCARTA, BETOVENA, HAJDNA, ŠTRAUSA… KRASE GA MNOGOBROJNE FASCINANTNE GRAĐEVINE KAO ŠTO SU DVORAC ŠENBRUN (NEKADA KORIŠĆEN KAO LETNJA REZIDENCIJA DINASTIJE HABZBURG, SAGRAĐEN KAO RIVAL VERSAJU), HOFBURG, PALATE BELVEDERE I ŠVARCENBERG… UŽIVAJTE U ŠETNJI, RAZGLEDANJU I ŠOPINGU U JEDNOM OD NAJLEPŠIH EVROPSKIH GRADOVA!

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan (24.03.2023.-petak): Polazak iz Sombora u 23:30 sati (parking ispred Sokolskog doma). Vožnja preko Bajmoka, Subotice i Mađarske uz planirane pauze.

2.dan (25.03.2023.-subota): Po dolasku u Beč sledi razgledanje grada (Ring, Trg Marije Terezije, Hofburg, Katedrala Sv. Stefana, ulica Graben). Nakon obilaska sledi slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Srbiju oko 19:00 sati, povratak u ranim jutarnjim satima narednog danaKraj programa.

 

CENA: 4.490,00 dinara

  4.190,00 dinara (deca do 12 godina)

 

NAČIN PLAĆANJA: 1.500,00 dinara po osobi prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pred polazak.

 

U CENU JE UKLJUČENO: prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; usluge vodiča/pratioca za vreme trajanja aranžmana i razgledanje Beča; troškovi organizacije putovanja.

 

U CENU NIJE UKLJUČENO: međunarodno putno osiguranje Generali (osigurana suma 30000 eura sa Covid-19 pokrićem) za osobe starosti do 18 god. 150,00 dinara, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. 250,00 dinara; individualni troškovi i ostalo nepomenuto.

 

NAPOMENE: Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Preporuka je da putnici poseduju masku u toku putovanja. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući u vidu specifičnost situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Mole se putnici da vode računa o svojim  ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Organizator putovanja zadržava pravo izmene izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Raspored sedenja u autobusu se određuje po datumu prijave. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije “Euro-line Pekez”. Aranžman je rađen na bazi minimum 65 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Prema zakonu o turizmu, član 79., za jednodnevne izlete (putovanja kraća od 24 sata), nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja. Kontakt za reklamacije je 069/1053010. Cenovnik br. 1 od 23.01.2023. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “Euro-line Pekez” usaglašeni sa standardima YUTA.