Prag Nova Godina

P R A G
PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:
AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ + PANORAMSKO RAZGLEDANJE GRADA
AUTOBUSOM – 6 DANA 3 NOĆENJA
SPECIJALNA PONUDA VAŽI ZA REZERVACIJE DO 31.10.2022 !!!

 

CENOVNIK MOŽETE POGLEDATI OVDE: PRAG NG 2023 (Autobus) | Češka Republika | NOVA GODINA

 

Program putovanja sa cenovnikom br.1 od 06.10.2022.
1.DAN putovanja /29.12. cetvrtak/ BEOGRAD – PRAG
Sastanak grupe u 16.15 h ( radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS “ ,
sa predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve
ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 17.00 h. Vožnja preko Novog Sada, Subotice, Mađarske,
Slovačke sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
2.DAN /30.12. petak /PRAG
Dolazak u Prag u prepodnevnim satima. Po dolasku panoramsko razgledanje grada – pešačka tura (Hradčani, Kraljevski dvorac,
katedrala Sv.Vita, Karlov most, Staromesne namjesti, Vaclavske namjesti…). Nakon razgledanja smeštaj u hotel. Slobodno
vreme za individualne aktivnosti ili fakultativno mogućnost organizovanja izleta Čari Praga noću – šetnja Vaclavskim namjestima,
ulica Na prikope, Trgom republike, ulica Celetna, Staromesnim namjestima, šetnju završavamo u Jevrejskoj četvrti. Dolazak do
centra gde počinje izlet kao i povratak u hotel je u sopstvenoj organizaciji. NOĆENJE.
3.DAN /31.12. subota / PRAG Fakultativno DREZDEN / PRAG
DORUČAK. Slobodan dan u Pragu ili fakultativni, celodnevni izlet u Drezden, jedan od najlepših nemačkih gradova koji s ponosom
nosi epitet »Firenca na Elbi«: Katedrala, Opera, Cvinger, Brul terasa i prijatna šetnja pored reke Elbe. Drezden takođe
preporučujemo i ljubiteljima šopinga koji je u ovom gradu pravo zadovoljstvo. U večernjim satima doček Nove Godine na praškim
trgovima i ulicama (individualno). Srećna Nova godina!!!! NOĆENJE.
4.DAN /01.01. nedelja / PRAG /Fakultativno – ČEŠKI KRUMLOV / PRAG
DORUČAK. Sobodan dan u Pragu ili odlazak na fakultativni izlet za Češki Krumlov, čarobni srednjevekovni grad, koji je smešten
iznad reke Vltave, a pod zaštitom Unesco-a od 1992 godine. Sam grad je nastao u 13 veku i razvijao se oko zamka koji dominira
gradom, a drugi je po veličini u Češkoj ,odmah iza Hradčana. Grad je impresionirao brojne umetnike pa tako i ne začudjuje što su
filmovi “Hostel” i “Iliuzionista” snimljeni upravo u ovom bajkovitom gradu. Po dolasku informativno razgledanje grada , šetnja do
dvorca uskim gradskim uličicama kao i do crkve Sv.Vita i galerije Egona Šilea. Slobodno vreme za individualno razgledanje.
Povratak u Prag u popodnevnim satima. Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo fakultativno
vožnju brodom po Vltavi gde ćete uživati u romantičnom pogledu na znamenite lokalitete uz zvuke čuvenog Bedžiha Smetane.
NOĆENJE
5.DAN /02.01 . ponedeljak / PRAG / Fakultativno KARLOVE VARI / SUBOTICA / NOVI SAD / BEOGRAD
DORUČAK. Napuštanje hotela posle doručka i fakultativni izlet Karlove Vari – najpoznatiju banju Evrope gde su boravili mnogi
evropski vladari, vrhunski slikari, pesnici… Povratak u Prag u popodnevnim satima.. Slobodno vreme za individualno razgledanje
do 17.00 h kada je predvidjen polazak grupe sa dogovorenog mesta ka Srbiji. Noćna vožnja preko Subotice i Novog Sada uz kraća
usputna zadržavanja radi odmora i carinskih formalnosti….
6.DAN /03.01. utorak/ BEOGRAD
..Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je u jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj
programa.

 

SPECIJALNA PONUDA VAŽI ZA REZERVACIJE DO 31.10.2022 !!!
Argus tours D.O.O. – jednočlano, Serbia, 11000 Beograd, Balkanska 51, tel/fax +381 11 761 76 60; Agencija za privredne registre br. 1819-2005,Banca Intesa: 160-
0000000164156-77, PIB 100183496; mat. Br 06677428 ;Polisa za osiguranje garancije putovanja TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD br. 470000053970
NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce) , bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Argus
Tours-a, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u
naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane Argus Tours-a, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno
kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 190 din.) Zbog ograničenog vremena
zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su
odustali od putovanja.
USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana u 6 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA,
MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke – isključivo u agenciji Argus Tours, ili 59 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene
aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate
bez kamate – čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja
mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom
tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
ARANŽMAN OBUHVATA Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih
usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem
(u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi tri noćenja sa doručkom u hotelu u Pragu, obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča- pratioca
za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje, obaveznu boravišnu taksu koja iznosi 2 € dnevno po osobi, plaća se na recepciji
hotela, fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera ) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove i ostale
nepomenute troškove.
OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja sa COVID-19 pokrićem (nadstandardni program osiguranja), za državljane
Republike Srbije istrane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka u R.Srbiji), po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA
ADO (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd). Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u “Opštim uslovima za osiguranje putnika za
vreme puta i boravka u inostranstvu” Triglav osiguranja ADO, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene
intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu
Putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem Covida-19 se preporučuje za putovanje u inostranstvo radi Vaše sigurnosti, te putnici sami snose odgovornost
da uslučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju.
POPUSTI I DOPLATE: Jednokrevetne sobe se rade isključivo na upit i doplata iznosi 59 € za hotel Eden na cenu aranzmana. Dete od 0 – 11,99 godina u
sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od 10€ na redovnu cenu aranžmana. Po specijalnoj ceni deca ne ostvaruju popust. Po ovom programu
ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
CENA FAKULTATIVE: Čari Praga noću – 10 €; Vožnja brodom 15 € odrasli /10 € deca do 11,99 god ; Češki Krumlov – 30 € odrasli/25 € do 11,99 god Karlove
Vari – 25 € odrasli /20 € do 11,99 god; Drezden – 35 € odrasli /20 € deca (ova fakultativa će zavisiti od uslova ulaska u Nemačku koji u tom momentu budu
na snazi ). O uslovima ulaska u Nemačku upoznajte se na sajtu https://www.mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-zaputovanje. Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena
fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera i organizator izleta može ponuditi korigovane, više cene u odnosu na
zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate a u skladu sa mogućnostima organizatora fakultativnog izleta – ino partnera). Izvršilac usluga
u mestu odredišta je inopartner. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner. Ukazujemo putnicima da, imajući u vidu datum
formiranja programa putovanja i datum realizacije fakultativnog izleta, može doći do bitnih promena imperativnih uslova, koji se tiču kretanja, prelaska
granice, mera zaštite, vakcinalnih uslova i slično, što može uticati na sadržaj fakultativnog programa , pa i potpunu ili delimičnu nemogućnost realizacije
izleta , što organizator fakultativnog programa, ne može unapred predvideti.
VAŽNO: Turistička putovanja, s obzirom na još uvek postojeću proglašenu pandemiju korona virusa, se razlikuju u odnosu na sve dosadašnje, zbog postojanja
posebnih uslova i pravila koja važe na svim destinacijama i koja se moraju poštovati, radi čega insistiramo da se naši putnici, s posebnom pažnjom i
odgovornošću upoznaju sa svim uslovima i okolnostima koje su relevantne za uspešnu i bezbednu realizaciju objavljenih progama. Realizacija programa
putovanja zavisi od imperativnih epidemioloških mera utvrđenih od strane RS, kao i država tranzita i krajnje destinacije, koje su važeće na dan početka
putovanja. Kako su ove mere podložne stalnim promenama, u zavisnosti od epidemioloških uslova, te uvođenje novih mera, izmena ili ukidanje postojećih,
kao i sve druge promene i uslovi koji se odnose na putovanje, a ne isključuju njegovu realizaciju, ne mogu biti opravdan razlog za otkaz ugovorenog putovanja
od strane putnika, u smislu novonastalih okolnosti, jer su putnici, kao i organizatori putovanja dužni da prihvate i poštuju sve državne odluke i mere važeće
na dan početka putovanja, u cilju njegove realizacije. U slučaju da putnik ipak otkaže ugovoreno putovanje, zbog promenjenih okolnosti ili ne započne
putovanje zbog bolesti izazvane virusom Covid-19, pirmenjivaće se Opšti uslovi putovanja čl. 11, važeći na dan zaključenja ugovora.
Nadalje, obaveštavamo putnike da su sve zemlje, u cilju prevencije, usvojile posebne protokole o pojačanoj higijeni na javnim mestima i u smeštajnim
objektima, a u skladu sa preporukama SZO. Sa tim u vezi, radi postupanja u skladu sa ovim protokolima, hotelski objekti zadržavaju pravo promene načina
pružanja pansionskih usluga, prijema i odjave gostiju, kao i mogućnosti promene uslova pa čak i obustavu pružanja pojedinih servisa i usluga u spa
centrima, na spoljašnjim i unutrašnjim bazenima, u restoranima, barovima, ili drugim objektima i sadržajima, a sve u cilju bezbednog boravka i zaštite
putnika. To znači da se pojedine usluge i načini pružanja istih ne mogu garantovati i podložni su promenama, u skladu sa preporukama ili odlukama
nadležnih epidemioloških vlasti, radi čega, s obzirom na postojeću situaciju, prigovori i reklamacije u vezi sa tim ne mogu biti osnovane.
Neophodno je da se svaki putnik, posebno strani državljanin, pre izbora destinacije i polaska na putovanje detaljno obavesti o statusu države u koju putuje
ili kroz koju prolazi, te da u skladu sa tim pribavi svu propisanu dokumentaciju. Putnici se upozoravaju da mogu biti podvrgnuti nasumičnom testiranju na
destinaciji, da su dužni poštovati sva pravila koja se tiču fizičke distance, okupljanja i sl. Na pasoškoj kontroli putnici su obavezni da skinu masku, radi
potvrde identiteta.
Usluga u restoranima je po principu samoposluživanja (švedski sto) ili set menu-a. Ukoliko je samoposluživanje u pitanju, osoblje hotela će posluživati
hranu u tanjir klijenata. Osoblje će koristiti masku i rukavice. Posluživanje obroka može biti podeljeno u više delova, o čemu će putnici biti obavešteni na
recepciji hotela. Klijenti ne moraju da nose maske tokom boravka u hotelu, na otvorenom.
Neki hoteli će otkazati švedski sto, zavisno od broja gostiju i poslužiti će meni ili samo glavno jelo.
Napominjemo da se regulative i preporuke za putovanja menjaju često, stoga postoji mogućnost da neki od gore navedenih protokola, bude u
međuvremenu promenjen. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti
koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne
može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta,nacina usluzivanja obroka, odsustva pojedinih sadrzaja u hotelu, važećih pravila za
pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju napred navedenog, organizator putovanja zadržava pravo
promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predviđenih Zakonom.
Važno obaveštenje: S obzirom na novonastalu situaciju uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata, kao i na mogućnost nastupanja nepredviđenih
situacija u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predviđenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava
pravo promene rute putovanja (granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih sadržaja
iz programa putovanja). U zavisnosti od trenutne situacije i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju
razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog
zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti
kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Napomena za raspored sedenja : Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.
Putnik potvrđuje da je upoznat sa mogućnostima promene formalnih uslova zahtevanih od strane nadležnih epidemioloških i državnih vlasti od trenutka
zaključenja ugovora pa do završetka putovanja, koji se uslovi moraju poštovati, a kako se radi o opšte poznatim okolnostima koje se, u ovoj specifičnoj
opšteprisutnoj situaciji menjaju iz dana u dan, ove promene (popunjavanje određenih formulara na granici, posebni testovi koje zahteva odredišna ili
tranzitna zemlja, eventualna izolacija itd.) ne predstavljaju opravdan razlog za eventualni otkaz putovanja i osnov isključenja primene Opštih uslova
organizatora putovanja. Organizator putovanja ima pravo na jednostranu promenu ugovorene cene u slučajevima, pod uslovima i na način predviđen
zakonom (promena cene prevoza do koje je došlo usled promene cene goriva ili drugih izvora energije; uvećanje postojećih taksi ili uvođenja novih taksi,
uključujući i boravišne takse, avio-takse ili takse za ukrcavanje ili iskrcavanje u lukama i na aerodromima; povećanje deviznog kursa koji se odnosi na
turističko putovanje). Putnik ima pravo na smanjenje ugovorene cene, u slučaju da se ovi troškovi smanje, u skladu sa zakonom.
NAPOMENE: Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u kursu razmene
valuta ili do promene cene goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa koje utiču na cenu putovanja. UPOZORENJE: Mole se putnici
da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica
predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX
FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije
u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU
moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava,
naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde
o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi
odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja
hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara,
prodavnica, restorana,muzeja, ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između
organizatora putovanja i inopartnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani
putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na
šta Argus Tours ne može imati uticaja.
Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih
policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici, objektu ili prevoznom
sredstvu dužan je troškove prouzrokovane istom nadoknaditi lično na licu mesta.
Prva promena po vec zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne
promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava
pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže promeni cene po važećem
cenovniku ili obračunu storno troškova.
OPIS HOTELA:
Aparthotel EDEN 3* / ex Kovis/ je renoviran hotel apartmanskog tipa koje se nalazi u mirnom delu Praha 10 u blizini trgovačkog centra
Eden. Do grada se stiže autobusom (bus stanica na oko 400 m udaljenosti) ili tramvajem broj 22 koji vozi direktno do srca grada (do
stanice se stiže za oko osam minuta pešice).Smeštaj je u apartmanima koji se sastoje od spavaće soba, dnevnog boravka , TWC, balkon,
TV. http://www.apartmanyeden.cz/en/apartments-eden/
Napomena za smeštaj: U slučaju nastupanja opravdanih razloga i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog
smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom
ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bezikakvih posledica.
Molimo putnike da se o tačnom vremenu i mestu polaska, obavezno informišu dva dana pre puta na našem sajtu u sekciji
informacije o polascima .
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i
sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Triglav osiguranje.
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 7 dana pre datuma polaska. Organizator
putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS